شما اینجا هستید

شرکت حمل و نقل دریایی آلمرسا

در مورد این پروژه

بهترین کالا، اگر در وقت مناسب، در محل مناسب و در شرایط مناسب دریافت نشود؛ مطلوبیت نخواهد داشت. بنابراین، باید بین خریدار و حمل کننده همکاری و رابطه ی نزدیک وجود داشته باشد.

حمل کالا  در صورت های مختلفی همچون دریایی ، زمینی یا هوایی ، عامل مهمی است که هزینه های آن در رقابتی کردن فروش کالا تاثیر مستقیم دارد و کاهش هزینه حمل و سرعت انتقال و حمل کالا، یکی ازهدف های اساسی مدیران اقتصادی هر جامعه می باشد.

حمل و نقل دریایی مهم ترین روش مبادلات بین المللی است و به لحاظ حجم بسیار بالای جابجایی کالا و نیز صرفه اقتصادی یکی از مناسب ترین روش های حمل کالا می باشد.

شرکت پویا پرداز افتخار دارد که طراحی سایت شرکت حمل و نقل دریایی آلمرسا  (Almersa) که در کشور انگلستان فعالیت دارد  را با موفقیت و با رضایت کامل مشتری به پایان رسانده است.