شما اینجا هستید

شرکت شمس آذر

در مورد این پروژه

وب سایت شرکت شمس آذر اولین وب سایتی بود که شرکت پویا پرداز با بهره گیری از سیستم مدیریت محتوای پیشرفته دروپال 7 ایجاد کرد. این وب سایت در ابتدا با طرحی متفاوت با طرح کنونی که برای معرفی محصولات این شرکت ایجاد شده بود ولی پس از گذشت یک سال مدیریت این شرکت با آگاهی داشتن از توانایی شرکت پویا پرداز تصمیم به تغییراتی در وب سایت گرفتند. عمده تغییرات این سایت در قالب وب سایت بود که به یک قالب واکنشگرا تبدیل شد، سپس اضافه کردن یک قسمت به وب سایت به عنوان درخواست نمایندگی که اگر بازدید کنندگان سایت درخواست دریافت نمایندگی فروش داشتند فرم مربوطه را پر میکردند و یک قسمت دیگر به سایت افزودیم که قسمت باشگاه مشتریان بود.