شما اینجا هستید

در این درس همه عناصر HTML مربوط به فرم را توضیح میدهیم.

مهمترین عنصر در فرم، عنصر <input> است.  عنصر <input> انواع فیلدی که میتوان ایجاد کرد با ویژگی type مشخص میگردند.

تمامی انواع ورودی HTML را دردرس بعدی توضیح میدهیم.

عنصر <select> (لیست کشویی)

با عنصر <select> میتوان لیست کشویی ایجاد کرد:

<html>

<body>


<form action="action_page.php">

<select name="cars">

<option value="volvo">Volvo</option>

<option value="saab">Saab</option>

<option value="fiat">Fiat</option>

<option value="audi">Audi</option>

</select>

<br><br>

<input type="submit">

</form>


</body>

</html>

 

عنصر <option> گزینه ها را برای انتخاب کردن در لیست تعریف میکند.

به طور معمول اولین گزینه به صورت انتخاب شده هست. میتوان با افزودن ویژگی selected گزینه را بصورت انتخاب شده تعریف کرد.

<option value="fiat" selected>Fiat</option>

عنصر <textarea>

عنصر <textarea> برای تعریف یک فیلد منطقه متن چند خطی استفاده میگردد:

<textarea name="message" rows="10" cols="30">
The cat was playing in the garden.
</textarea>

ویژگی rows تعداد سطرها و ویژگی cols تعداد ستونها را مشخص میکند.

عنصر <button>

عنصر <button> برای تعریف دکمه کلیک خور به کار میرود.

<html>

<body>


<button type="button" onclick="alert('Hello World!')">Click Me!</button>


</body>

</html>

 

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

دیدگاه

  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
كد امنيتي
این پرسش برای جلوگیری از ارسال اسپمهای اتوماتیک است.