شما اینجا هستید

HTML عناصر ویژه ای برای قالب بندی متن با معانی به خصوص ارائه داده.

در درس پیش آموختید که چگونه از خصوصیت style برای سبک دهی به عناصر HTML استفاده کنید.

با بهره گیری از عناصری مانند <b> و <i> برای قالب بندی نمایش میتوان متن را بصورت توپر یا کج نمایش داد.

عناصر قالب بندی برای نمایش متن به صورت توپر، مهم، کج، تاکید، هایلایت، کوچک، حذف شده، درج شده، پایین نویس، بالا نویس استفاده میشوند.

قالب بندی توپر کردن

عنصر <b> برای توپر کردن متنهایی است که اهمیت چندانی ندارند.

<p><b>This text is bold</b>.</p>

عنصر <strong> هم متن را توپر میکند فقط با این تفاوت که برای متنهایی که مهم هستند بکار میرود.

<p><strong>This text is strong</strong>.</p>

قالب بندی ها برای کج کردن متن

برای کج کردن متنی که اهمیت چندانی ندارد عنصر <i> به کار گرفته میشود و برای کج کردن متونی که از لحاظ معنایی مهم هستند عنصر <em> استفاده میشود.

<p><i>This text is italic</i>.</p>

<p><em>This text is emphasized</em>.</p>

مرورگرها عنصر <strong> را مانند عنصر <b>، و عنصر <em> را مانند عنصر <i> نمایش میدهند. تنها تفاوتی که بین این عنصر وجود دارد معنایی است که دارند عناصر <b> و <i> متن را توپر و کج میکنند، و عناصر <strong> و <em> هم همینکار را میکنند ولی این معنی را میرسانند که این متن توپر شده یا کج شده مهم است.

قالب بندی کوچک کردن و بزرگ کردن متن

عنصر <small> متنی را که بین تگهایش قرار گرفته را نسبت به متن اطرافش کوچک میکند و عنصر <big> متنی را که داخل تگهایش قرار گرفته نسبت به متن اطرافش بزرگ میکند.

<h2>HTML <small>Small</small> Formatting</h2>

<h2>HTML <big>Big</big> Formatting</h2>

 

هایلایت کردن متن

عنصر <mark> متن را به صورت هایلایت شده یا مشخص شده نمایش میدهد.

<h2>HTML <mark>Marked</mark> Formatting</h2>

قالب بندی برای نمایش دادن متن به صورت حذف شده

عنصر <del> متن را به صورت حذف شده نمایش میدهد یعنی اینکه یک خط روی آن میکشد.

<p>My favorite color is <del>red</del> blue.</p>

قالب بندی برای نمایش دادن متن درج شده

عنصر <ins> برای نشانه گذاری متن درج شده بکار میرود.

<p>My favorite <ins>color</ins> is red.</p>

قالب بندی متن پایین نویس

عنصر <sub> متن را به شکل پایین نویس نمایش میدهد.

<p>This is <sub>subscripted</sub> text.</p>

قالب بندی بالانویس کردن متن

از عنصر <sup> برای بالانویس کردن متن استفاده میشود.

<p>This is <sup>superscripted</sup> text.</p>

حالا همه این عناصر را در یک فایل امتحان میکنیم

<html>

<body>                          


<p>This text is normal.</p>

<p><b>This text is bold.</b></p>

<p><strong>This text is strong</strong>.</p>

<p><i>This text is italic</i>.</p>

<p><em>This text is emphasized</em>.</p>

<h2>HTML <small>Small</small> Formatting</h2>

<h2>HTML <big>Big</big> Formatting</h2>

<h2>HTML <mark>Marked</mark> Formatting</h2>

<p>My favorite color is <del>red</del> blue.</p>

<p>My favorite <ins>color</ins> is red.</p>

<p>This is <sub>subscripted</sub> text.</p>

<p>This is <sup>superscripted</sup> text.</p>


</body>

</html>

 

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

دیدگاه

 • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.

Plain text

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
كد امنيتي
این پرسش برای جلوگیری از ارسال اسپمهای اتوماتیک است.