شما اینجا هستید

اسناد HTML به وسیله عناصر HTML ساخته میشوند.

عناصر HTML با یک تگ آغازین، یک تگ پایانی و محتوای بین آنها مانند نمونه زیر نوشته میشوند

<tagname>content</tagname>

از تگ آغازین تا تگ پایانی همه چیز به عنوان عنصر html شناخته میشود.

<p>My first HTML paragraph.</p>

تگ آغاز

محتوای عنصر

تگ پایان

<h1>

My First Heading

</h1>

<p>

My first paragraph.

</p>

<br>

   
 

نکته: برخی از عناصر HTML تگ پایانی ندارند، مانند تگ <br>

عناصر تو در تو

عناصر HTML میتوانند به صورت تو در تو باشند یعنی درون یک عنصر، عنصر دیگری نیز قرار داشته باشد. همه اسناد HTML شامل عناصر تو در تو میباشند، چونکه عنصر body درون عنصر html قرار میگیرد و به دلیل اینکه همه اسناد html دارای این دو عنصر هستند پس میتونیم بگیم که همه اسناد html دارای عناصر تو در تو هستند.

مثال زیر دارای 5 عنصر تو در تو است:

<html>
 <body>

  <h1>My First Heading</h1>

  <h2>My second Heading</h2>
  <p>My first paragraph.</p>

 </body>
</html>

 

عنصر <html> کل سند را تعریف میکند و میگه که این سند یک سند html است که دارای تگ آغازین <html> و تگ پایانی <html/> است. محتوای این عنصر یک عنصر HTML دیگر به نام عنصر <body> است.

 

عنصر <body> بدنه سند را تعریف میکند و هر آنچه که در محتوای این عنصر نوشته شود در مرورگر قابل رویت است، که با تگ <body> آغاز  و با تگ <body/> پایان میپذیرد. همچنین این عنصر میتواند شامل عنصرهای دیگری باشد که در مثال بالا 3 عنصر <h1> ، <h2> و <p> میباشد.

با عنصر <h1> میتوان عنوان را تعریف کرد به اینصورت که آن با تگ آغازین <h1> شروع و با تگ پایانی <h1/> پایان میابد. این عنصر دارای محتوای my first heading   است.

با عنصر <h2> هم میتوان عنوان تعریف کرد اما تفاوتی که با عنصر <h1> دارند در درجه اهمیت آنها است که عنصر <h2> در درجه اهمیت پایین تری نسبت به عنصر <h1> قرار دارد. عنصر <h2>  هم مانند عنصر <h1> با یک تگ آغازین شروع و با یک تگ پایانی خاتمه میپذیرد. این عنصر دارای محتوای my second heading است.

عنصر <p> پاراگراف را در HTML تعریف میکند. آن با تگ آغازین <p> شروع و تگ پایانی <p/> پایان میپذیرد. که دارای محتوای my first paragraph است.

تگهای پایانی را فراموش نکنید!

حتی اگر تگ پایانی را فراموش کنیم، برخی از عناصر درست نمایش داده میشوند:

<html>

 <body>


  <p>This is a paragraph.

  <p>This is a paragraph.


 </body>

</html>

 

چونکه تگ بسته به صورت اختیاری در نظر گرفته شده است، مثال بالا در همه مرورگرهای وب درست کار میکند. اما هرگز به آن تکیه نکنید و همه تگهایی را که باز کرده اید را ببندید چون ممکن است نتایج غیر منتظره ای را برایتان رقم بزند و یا اینکه خطایی به دلیل فراموش کردن تگ پایانی دریافت کنید.

 

عناصر HTML خالی

به عناصری که محتوایی درون آنها قرار نمیگیرد عناصر خالی یا تهی میگویند.

<br> یک عنصر خالی است که تگ پایانی ندارد ( تگ <br> مطالب را یک خط پایین میبرد (مانند دکمه Enter عمل میکند).

نوشتن تگهای HTML با  استفاده از حروف کوچک

تگهای HTML به بزرگ بودن یا کوچک بودن  حساس نیستند و <p> هیچ فرقی با <P> ندارد. اما W3C توصیه میکند که از حروف کوچک استفاده کنید و ما هم به این توصیه عمل میکنیم و همیشه از حروف کوچک در تگهایی که مینویسیم استفاده میکنیم.

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

دیدگاه

 • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.

Plain text

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
كد امنيتي
این پرسش برای جلوگیری از ارسال اسپمهای اتوماتیک است.