شما اینجا هستید

عملگرهای محاسباتی مقادیر عددی (هم لیترالها و هم متغیرها) را به عنوان عملوند گرفته و یک مقدار عددی را باز میگرداند.

عملگرهای ریاضی استاندارد جمع (+)، منها (-)، ضرب (*) و تقسیم (/) هستند.

جمع (+)

عملگر جمع عملوندهای عددی را جمع و عملگرهای رشته ای را به هم وصل میکند.

سینتکس عملگر +

operator: x + y

مثالها

// عدد + عدد -> جمع

1 + 2 // 3


// منطقی + عدد -> جمع

true + 1 // 2


// منطقی + منطقی -> جمع

false + false // 0


// عدد + رشته -> اتصال

5 + "foo" // "5foo"


// رشته + منطقی -> اتصال

"foo" + false // "foofalse"


// رشته + رشته -> اتصال

"foo" + "bar" // "foobar"

 

منها (-)

 

عملگر منها دو عملوند را از هم منها میکند و اختلاف آنها را بر میگرداند.

سینتکس عملگر منها

Operator: x – y

مثالها

5 - 3 // 2

3 - 5 // -2

"foo" - 3 // NaN

 

تقسیم (/)

 

عملگر تقسیم خارج قسمت حاصل از تقسیم عملوند چپ به عملوند راست را به دست میاورد.

سینتکس عملگر تقسیم

Operator: x / y

مثالها

1 / 2   // returns 0.5


2.0 / 0  // returns Infinity 

2.0 / -0.0 // returns -Infinity 

 

ضرب (*)

 

عملگر ضرب حاصل ضرب عملوندها را به دست میاورد.

سینتکس عملگر ضرب

Operator: x * y

مثالها

2 * 2 // 4

-2 * 2 // -4

Infinity * 0 // NaN

Infinity * Infinity // Infinity

"foo" * 2 // NaN

 

باقیمانده (%)

 

عملگر باقیمانده، مقدار باقیمانده تقسیم صحیح عملگر اول به عملگر دوم را بازمیگرداند.

سینتکس عملگر باقیمانده

Operator: var1 % var2

مثالها

12 % 5 // 2

-1 % 2 // -1

NaN % 2 // NaN

1 % 2 // 1

2 % 3 // 2

-4 % 2 // -0

 

توان (**)

 

عملگر توان مقدار به توان رسیده شده عملگر اول توسط عملگر دوم را بازمیگرداند.

سینتکس عملگر توان

Operator: var1 ** var2

نکاتی در مورد عملگر توان

در بیشتر زبانها مانند php و پایتون که یک عملگر توان دارند و معمولا با ^ و ** مشخص میگردد، عملگر توان دارای اولویت بالاتری از عملگرهای مثبت و منفی است.

-2 ** 2 // 4 

مثالها

2 ** 3 // 8

3 ** 2 // 9

3 ** 2.5 // 15.588457268119896

10 ** -1 // 0.1

NaN ** 2 // NaN


2 ** 3 ** 2 // 512

2 ** (3 ** 2) // 512

(2 ** 3) ** 2 // 64

 

افزایش ++

 

عملگر افزایش یک واحد به عملوند افزوده و مقدار جدید را برمیگرداند.

 • اگر از عملگر افزایش پس از عملوند (برای مثال، ++x) استفاده کنید، عملگر افزایش مقدار را قبل از افزایش برمیگرداند.
 • اگر از عملگر افزایش پیش از عملوند (برای مثال، x++) استفاده کنید، عملگر افزایش مقدار را پس از افزایش برمیگرداند.

سینتکس عملگر افزایش

Operator: x++ or ++x

مثالها

// Postfix 

var x = 3;

y = x++; // y = 3, x = 4


// Prefix

var a = 2;

b = ++a; // a = 3, b = 3

 

کاهش --

 

عملگر کاهش یک واحد از عملوند کاسته و مقدار جدید را برمیگرداند.

 • اگر از عملگر کاهش پس از عملوند (برای مثال، --x) استفاده کنید، عملگر کاهش مقدار را قبل از کاهش برمیگرداند.
 • اگر از عملگر کاهش پیش از عملوند (برای مثال، x--) استفاده کنید، عملگر کاهش مقدار را پس از کاهش برمیگرداند.

سینتکس عملگر کاهش

Operator: x-- or --x

مثالها

// پسوندی

var x = 3;

y = x--; // y = 3, x = 2


// پیشوندی

var a = 2;

b = --a; // a = 1, b = 1

 

عملگر منفی

 

عملگر منفی قبل از عملوند نوشته میشود و آن را منفی میکند.

سینتکس عملگر منفی

Operator: -x

مثالها

var x = 3;

y = -x; // y = -3, x = 3

 

عملگر مثبت

 

عملگر مثبت قبل از عملوند نوشته میشود و مقدار عملوند تغییری نمیکند، اما اگر عملوند عدد نباشد، تلاش میکند که آن را تبدیل به عدد بکند. هرچند با عملگر منفی نیز میتوان مقادیر غیر عددی را تبدیل کرد، اما عملگر مثبت سریعترین و بهترین روش تبدیل هر چیزی به عدد است، چون آن کار اضافه دیگری روی عدد انجام نمیدهد. آن میتونه رشته به شکل عدد صحیح و اعشاری و همچنین مقادیر true, false و null را به عدد تبدیل بکنه. اگر نتواند یک مقدار خاص را تبدیل بکند، مقدار NaN را برمیگرداند.

سینتکس عملگر مثبت

Operator: +x

مثالها

+3   // 3

+"3"  // 3

+true // 1

+false // 0

+null // 0

 

دیدگاه‌ها

Propecia Bon Prix Pharmacie Achat viagra Priligy En Generico How Propecia Works For Hair Loss Cialis Generika Aus Polen

Cheap Viagra Europa isotretinoin where to purchase cialis 5 mg World Pharmacy Store Canada Rx 24

buy accutane online from canada http://cheapcialisir.com - Buy Cialis Canadian On Line Prescription Drugs Buy Cialis Cephalexin Anxiety

Propecia Liver Damage Keratin http://apcialisle.com/# - Buy Cialis Acquistare Kamagra In Belgio Cialis Kamagra Pharmacie

quick credit loans quick way to pay student loans personal loan www.american.bank/loans#loan-quick-pay quick credit loans

bad credit loans quick approval quick and easy loans online quick loans quick cash loans roseburg or ways to get quick loans

https://paydailoanz.com/# - personal loan

how to make more money best way to make money online make money online how to make money from home how to make money online how to earn money online or gift cards to amazon

make money taking surveys make real money online make money how to make money blogging make extra money

https://make-money-blogs.com/# - make money online

https://www.belfi.hu/szabadido-szorakozas/jatszohaz-kalandpark-canopy/cs...
https://infoplus.ci/politique/le-fpi-prend-acte-de-lelection-du-nouveau-...
http://www.hanquangdu.com/14-cau-hoi-tim-ra-dam-me-va-bien-chung-thanh-t...
https://compromat.ws/neskoromnyj-zavtra-rasskazhet-vse/?unapproved=13810...
http://www.bolzplatz.com/show_detail_id_105.html

online surveys for money quick ways to make money how does craigslist make money how to make money at home how does facebook make money

making money on youtube best way to make money online fifth harmony work from home making money how does robinhood make money

https://make-money-blogs.com/# - runescape money making

hku1 coronavirus coronavirus structure novel coronavirus coronavirus vaccine schedule feline coronavirus test

coronavirus mers middle east respiratory syndrome coronavirus mers cov human coronavirus 229e bovine coronavirus coronavirus in dogs

https://pharm-usa-official.com/coronavirus/# - human sars coronavirus

coronavirus in babies feline coronavirus dog coronavirus what is mers coronavirus canine coronavirus symptoms

coronavirus cat human sars coronavirus coronavirus disease define coronavirus coronavirus genome

https://pharm-usa-official.com/coronavirus/# - canine coronavirus symptoms

work at home passive income online online surveys for money work at home jobs legitimate fifth harmony work from home

how to make money online fast earn money online online casino real money passive income how to make extra money

https://make-money-blogs.com/# - how to work from home

shark tank weight loss weight loss clinic near me calorie calculator for weight loss extreme weight loss weight loss

reddit weight loss weight loss diet best weight loss pill keto advanced weight loss best protein powder for weight loss

https://weight-loss-blogs.com/# - weight loss calculator

weight loss clinic noom weight loss weight loss foods macros for weight loss lexapro weight loss

intermittent fasting for weight loss weight loss smoothies apple cider vinegar weight loss best diet for weight loss weight loss surgery

https://weight-loss-blogs.com/# - weight loss meal plan

red mountain weight loss lexapro weight loss celine dion weight loss essential oils for weight loss weight loss calculator

best weight loss apps best weight loss supplements weight loss supplements weight loss foods weight loss smoothie recipes

https://weight-loss-blogs.com/# - weight loss calculator

joaquin phoenix weight loss breakfast smoothies for weight loss best weight loss pill weight loss clinic john goodman weight loss

best foods for weight loss keto weight loss pills weight loss diet noom weight loss keto advanced weight loss

https://weight-loss-blogs.com/# - weight loss surgery

meal plan for weight loss nathan fillion weight loss weight loss supplements best diet for weight loss optivia weight loss

weight loss pills weight loss medication weight loss clinic keto weight loss pills gabourey sidibe weight loss before and after

https://weight-loss-blogs.com/# - before and after weight loss

viagra no prescription what is viagra used to treat viagra mother helps viagra boner when will viagra be available without a prescription

free coupon 3 day trial viagra pharmacy viagra viagra what does viagra do rush limbaugh viagra

https://pharm-usa-official.com - viagra

viagra & chondroitan viagra jokes viagra viagra costs without insurance viagra in girls drink

buying viagra without a prescription where to get generic viagra forum viagra viagra mom helps with boner maximum dose viagra

https://pharm-usa-official.com - viagra

tadalafil vs vardenafil tadalafil side effects tadalafil dosage purchase peptides tadalafil tadalafil generique

cheap tadalafil tadalafil 20mg cialis tadalafil tadalafil 10 mg tadalafil online

https://supertadalafil.com/ - cialis tadalafil

tadalafil 10mg prix cialis generic cialis tadalafil cialis tadalafil tadalafil 10mg cialis generic cialis tadalafil

tadalafil cialis buy tadalafil 20mg price tadalafil dosage tadalafil generic cialis 20 mg buy tadalafil online

https://xtadalafilx.com/ - tadalafil generic

tadalafil reviews generic cialis tadalafil 20mg tadalafil reviews generic tadalafil tadalafil canadian pharmacy

tadalafil 20mg tadalafil 20 mg tablet tadalafil dosage tadalafil powder what is tadalafil

https://supertadalafil.com/ - tadalafil 5mg

tadalafil 20mg avis interactions for tadalafil tadalafil reviews tadalafil biogaran tadalafil generic cialis 20 mg

sildenafil vs tadalafil tadalafil vs viagra tadalafil cialis tadalafil biogaran 20 mg prix tadalafil 40 mg

https://xtadalafilx.com/ - tadalafil liquid

weight loss diet celine dion weight loss cause sota weight loss best way to lose weight weight loss programs

apple cider vinegar weight loss weight loss shakes what is noom weight loss program healthy recipes for weight loss how to reduce weight

https://weight-loss-blogs.com - diet plan

tadalafil prix prix tadalafil tadalafil generic tadalafil mylan tadalafil cialis

tadalafil generic cialis 20 mg tadalafil online canadian pharmacy tadalafil 20 mg buy tadalafil tadalafil generic cialis 20 mg

https://supertadalafil.com/ - tadalafil liquid

generic cialis tadalafil 40 mg tadalafil tablets tadalafil generic tadalafil generic vs cialis tadalafila

tadalafil 20mg tadalafil dosage cheap tadalafil tadalafil generic tadalafil dosage

https://xtadalafilx.com/ - tadalafil generic

tadalafila 20mg sildenafil vs tadalafil tadalafil liquid tadalafil 20 mg tadalafil online

tadalafil liquid generic cialis tadalafil 20 mg from india tadalafil dosage cialis vs tadalafil generic tadalafil 20mg prix

https://supertadalafil.com/ - tadalafil cialis

tadalafil 40 mg tadalafil reviews tadalafil 5mg tadalafil 10mg tadalafil online

tadalafil vs viagra tadalafil online canadian pharmacy generic tadalafil tadalafil 10mg tadalafil citrate

https://xtadalafilx.com/ - cheap tadalafil

interactions for tadalafil tadalafil 20 mg prix tadalafil dosage buy tadalafil 20mg price tadalafil 20mg

tadalafil side effects tadalafil vs viagra cialis tadalafil side effects for tadalafil generic cialis tadalafil best buys

https://supertadalafil.com/ - tadalafil reviews

buy tadalafil 20mg price tadalafil tablets 20 mg tadalafil liquid tadalafil 10mg prix tadalafil 20

tadalafil 20 mg tablet cialis-impuissance tadalafil tadalafil 20mg tadalafil 5mg tadalafil cialis

https://xtadalafilx.com/ - tadalafil reviews

tadalafil mylan tadalafil 5mg prix generic tadalafil cialis vs tadalafil generic generic cialis tadalafil 20mg

tadalafil avis tadalafil vs vardenafil cheap tadalafil generic cialis tadalafil tadalafil cost cvs

https://supertadalafil.com/ - generic tadalafil

tadalafil online canadian pharmacy prix tadalafil cialis tadalafil mylan tadalafil tadalafil prix en pharmacie

purchase peptides tadalafil tadalafil reviews buy tadalafil online tadalafil generique en pharmacie tadalafila

https://xtadalafilx.com/ - tadalafil 20mg

testosterone side effects in men testosterone undecanoate testosterone supplements testosterone therapy testostГ©rone

what is testosterone foods that increase testosterone testosterone booster que es la testosterona signs of low testosterone in men

https://pharm-usa-official.com/testosterone.php - testosterone

levitra 10mg levitra 10mg cheap levitra vardenafil levitra levitra

levitra 10mg cialis 20mg levitra price levitra 20mg levitra generic

https://drugstoreonliner.com/ - buy levitra

what does testosterone do signs of low testosterone testosterone injections male hormone la testosterone

testosterone for women what is the best testosterone booster testosterone levels que es la testosterona what is testosterone

https://pharm-usa-official.com/testosterone.php - testosterone

foods that boost testosterone testosterone gel low testosterone symptoms testosterone foods testoviron

male hormones testosterone injection Acetate best testosterone boosters 2019 low testosterone icd 10

https://pharm-usa-official.com/testosterone.php - TestoRapid amp

kaspersky antivirus windefend windows defender antivirus service https://xantivirusx.com/ - kaspersky antivirus sex dating sites carbon dating https://onlinedatingwow.com/ - dating sites reader's digest sweepstakes win vehicle sweepstakes https://supersweepstakesx.com/ - bhg sweepstakes

avg free antivirus best free antivirus 2019 https://xantivirusx.com/ - comodo antivirus free dating sites for seniors christian dating for free https://onlinedatingwow.com/ - zoosk dating site hgtv sweepstakes 2019 sweepstakes fanatics https://supersweepstakesx.com/ - online sweepstakes

avast free antivirus 2019 avg antivirus free download https://xantivirusx.com/ - avira free antivirus who is taylor swift dating? dating personal https://onlinedatingwow.com/ - dating daddy odette part 2 diy sweepstakes woman's day sweepstakes https://supersweepstakesx.com/ - travel channel sweepstakes

doubledown casino promo codes
akwesasne mohawk casino hogansburg ny
https://playcasinoslotsx.com - tropicana online casino
how to lose weight
weight loss tips
https://weight-loss-blogs.com - weight loss programs
how to make money online
how to get money
https://make-money-blogs.com - how to earn money online

hollywood casino free slots
tropicana online casino
https://playcasinoslotsx.com - lucky lady casino roof collapse
how to lose weight quick
how to lose weight quickly
https://weight-loss-blogs.com - weight loss tips
how to earn money online
how to earn money online
https://make-money-blogs.com - how to earn money

where to buy viagra online yahoo answers buy viagra online without pres buy viagra now

san manuel casino
doubleu casino
https://playcasinoslotsx.com - double u casino
weight loss
how to lose weight quickly
https://weight-loss-blogs.com - lose weight
how to make money from home
how to get money
https://make-money-blogs.com - how to earn money online

wart on face skin cancer treating warts on children's hands. plantar warts removal youtube treating genital warts with vitamin c best wart remover warts removal davao, treat warts on hands. best treatment for plantar warts on feet warts on the face, warts treatment emedicine. wart on face removal apple cider vinegar, warts on goats face wart on face keeps growing back. laser for warts on feet wart remover unichem, warts removal diy wart treatment on knee. warts removal neck, warts removal eyelid. how to treat warts on hands, warts treatment uptodate wart treatment malaysia. genital warts treatment recovery time flat wart on face treatment, medicine for warts on hands treating genital warts naturally. treatment warts in mouth, warts removal on genital.
treating warts on hands Comments - warts removal winnipeg 58ca8b0 wart treatment liquid nitrogen blister. wart treatment pregnancy Comments - wart on finger home treatment wart treatment emedicine how to treat wart on foot when pregnant.

افزودن دیدگاه جدید

دیدگاه

 • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.

Plain text

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
كد امنيتي
این پرسش برای جلوگیری از ارسال اسپمهای اتوماتیک است.