شما اینجا هستید

هر چند انواع داده ها مقادیر کوچکی دارند، اما آنها به شما برای نوشتن توابع مفید در برنامه کمک میکنند.

انواع داده

آخرین استاندارد ECMAScript هفت نوع داده را تعریف کرده است:

 • Boolean : میتواند دارای مقادیر true و  false باشد
 • null : کلمه کلیدی است که بیانگر مقدار null میباشد. به دلیل اینکه جاوا اسکریپت به بزرگ بودن و کوچک بودن حروف حساس است، null به معنی Null نیست و با هم فرق دارند.
 • undefined : مقداری است که بر روی متغیرهایی که مقدار ندارند اعمال میشود.
 • Number : مانند 42 یا 3.14159
 • String : مانند "puyapardaz"
 • Symbol : یک نوع داده که نمونه های آن منحصر به فرد و تغییرناپذیر هستند.
 • Object

اشیا و توابع دو عنصر اساسی دیگر در جاوا اسکریپت هستند. میتوان اشیا را به عنوان نگهدارنده مقادیر و توابع را به عنوان زیربرنامه در نظر گرفت.

تبدیل نوع داده

جاوا اسکریپت یک زبان نوع دهی پویا است. به این معنی است که نوع داده مشخصی برای یک متغیر وجود ندارد و نوع داده هنگام اجرای اسکریپت در صورت نیاز به صورت خودکار تبدیل خواهد شد. بنابراین، برای مثال میتوان یک متغیر را به شکل زیر تعریف کرد:

var answer = 42;

و سپس میتوان به مقدار آن یک رشته داد، برای مثال :

answer = "Thanks for all the fish...";

به دلیل اینکه جاوا اسکریپت، تایپ دهی پویا است این شکل از مقدار دادن باعث رخداد خطایی نمیشود.

در اصلاحاتی که شامل مقادیر عددی و رشته با عملگر + هستند، جاوا اسکریپت مقادیر عددی را تبدیل به رشته میکند. برای مثال دستورات زیر را در نظر بگیرید:

x = "The answer is " + 42 // "The answer is 42"

y = 42 + " is the answer" // "42 is the answer"

در  دستورات با عملگرهای دیگر، جاوا اسکریپت مقادیر عددی را به رشته تبدیل نمیکند. برای مثال:

"37" - 7 // 30

"37" + 7 // "377"

 

تبدیل رشته به عدد

 

در مواردی که یک مقدار به شکل عدد در حافظه به صورت رشته باشد برای تبدیل آن به عدد از روشهای زیر استفاده میکنیم:

 • ()parseInt
 • ()parseFloat

تابع ()parseInt یک آرگومان نوع رشته و یک آرگومان از نوع عددی که مبنای عدد را مشخص میکند گرفته و یک عدد را برمیگرداند.

تابع ()parseFloat یک آرگومان از نوع رشته را دریافت و یک عدد ممیزی شناور برمیگرداند.

یک روش دیگر نیز برای بازیابی عدد از درون یک رشته استفاده از عملگر + است:

"1.1" + "1.1" = "1.11.1"

(+"1.1") + (+"1.1") = 2.2

استفاده از پرانتز برای خوانایی راحت تر برنامه است و اجباری نیست.

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

دیدگاه

 • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.

Plain text

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
كد امنيتي
این پرسش برای جلوگیری از ارسال اسپمهای اتوماتیک است.