شما اینجا هستید

وب سایت حرفه ای

طراحی سایت درقزوین
طراحی سایت درقزوین

ادوات ساختمان سازی

کارگزار به فرد یا سازمانی گفته می‌شود که بین خریدار و فروشنده ارتباط لازم را بوجود می‌آورد و در ازای آن حق العمل (حق کمیسیون)دریافت می نماید.

اشتراک در وب سایت حرفه ای