شما اینجا هستید

طراحی سایت حرفه ای

کارگزار به فرد یا سازمانی گفته می‌شود که بین خریدار و فروشنده ارتباط لازم را بوجود می‌آورد و در ازای آن حق العمل (حق کمیسیون)دریافت می نماید.

صفحه‌ها

اشتراک در طراحی سایت حرفه ای