شما اینجا هستید

طراحی حرفه ای سایت قزوین

nivo
nivo

جامعه ی پزشکان برای معرفی خود و ارائه ی خدمات بهتر

کارگزار به فرد یا سازمانی گفته می‌شود که بین خریدار و فروشنده ارتباط لازم را بوجود می‌آورد و در ازای آن حق العمل (حق کمیسیون)دریافت می نماید.

اشتراک در طراحی حرفه ای سایت قزوین